Mesa de trabajo 1

Преживяване на Раздяла или Загуба

Понякога края на дадена връзка, брак или други взаимоотношения настъпва твърде бързо или ненадейно, което често е предпоставка за редица затруднения свързани с приемането му.

Когато бива погледнат от една по висока периспектива или от позицията на вече минало време, в повечето пъти много ясно се вижда, че края е всъщност финала, на процес, който е започнал дълго преди това. Именно този поглед или равносметка предоставя възможност по лесно или по леко да бъде приет и реализиран дадения край на това взаимоотношение.

Брак, връзка, семейство, приятелство, работна среда и др докато са актуални преминават през своите етапи на развитие. Те включват задължителното начало, развитие или развръзка, кризи, и в даден момент стигат и до своя край. Всеки един от тези етапи включва характерните за него фази през които протича даденото взаимоотношение между хората участващи в него.

Характерни симптоми

Преживяване на Раздяла или Загуба

Фазите през които човек преминава по време на раздяла или на на загуба са:

• шок
• отричане
• гняв
• пазарене (манипулиране)
• тъга (депресия)
• приемане
• промяна (продължаване)

Преминаването през всичките етапи, е основата за здраво, стабилно и лечебно продължаване напред в живота. Както и спокойствието и най-вече яснотата за случващото се. Всички тези фактори правят преминаването през следващ такъв процес много по леко и най-вече по кратко във времето.

Важни фактори в процеса са ценността на връзката за клиента, както и ангажираността на хората в конкретното партньорство или връзка, доколко тя е била важна за тях. 

Asset 11

Какво още трябва да знам

Колкото по значима и дълбока, е била връзката за тях, толкова по голяма и желателна, ще е и нуждата от преминаване през целия процес на сбогуване (тъгуване).

Нуждата от време и пространство са важна основа и необходимост, за да се достигне до момента, в който човек ще може да продължи напред сам.

Изпълнен с благодарност и ценящ както спомените, опита и всичко което е имал и преживял.

С тези осъзнавания и разбирания той предоставя възможност да се обърне към нови възможности и, партньорства и всичко ново, което бъдещето ще му предложи. 

Razdyala1

Доверете ми се, за да се справите със своите проблеми и да намерите изход от трудните ситуации!

Осигурете си професионална помощ и подкрепа.

Психолог / Психотерапевт/ Фамилни и семейни констелации 

За контакт

© 2022. Олга Николаева. Всички права запазени.

Call Now Button