depresia1

Депресия и депресивни състояния

Депресията е клинично заболяване засягащо психиката на човек и често налагаща медикаментозно лечение, нейни проявления са депресивните разстройства, тревожно депресивния синдром и др. 

По леката и форма като депресивни състояния могат да се появят като придружаващи състояния към друго основно заболяване на човек (множествена склероза, сърдечни заболявания, заболявания на щитовидната жлеза и др).

Също така тя може да се прояви, като нормално състояние, което съпътства човека, когато  минава през труден етап или ситуация в живота си (загуба, развод, стрес, следродилна депресия, загуба на работа, стартиране на нов вид дейност или бизнес, и др). 

В зависимост от начина на протичане и най-вече от влиянието, което оказва върху човека, депресията бива тежка, умерена и лека.

Характерни симптоми

Депресия и депресивни състояния

Характерни симптоми на депресията и депресивните състояния най-общо казано са:

  • чувство на тъга, безпомощност
  • поява на  умора или липса на енергия
  • загуба на апетит и промени във теглото, често много драстични
  • проблеми със съня
  • усещане за самота, емоционална празнота
  • проблеми с концентрацията и трудност със запомняне на нови неща
  • желание за изолираност,
  • липса на мотивация, усещане за безнадеждност
  • маланхолия, равнодушие, загуба на интерес към живота
депресиа симптоми

Какво още трябва да знам

Не всяка тъгуване води до депресия, но всяка депресия има в себе си тъгуване.

Човекът с депресия често изпитва трудност в това да продължи живота си напред. Той е в  състояние, в което се чувства сякаш е „заседнал“. 

Обикновено затруднението е в това да се преработи, преживее или „пусне“ някакво минало преживяване, случка или събитие в неговия живот. 

Липсата на енергия, както и липсата на увереност, че ще може да се справи, още повече блокират това неговото състояние.

Depresia 21

Доверете ми се, за да се справите със своите проблеми и да намерите изход от трудните ситуации!

Осигурете си професионална помощ и подкрепа.

Психолог / Психотерапевт/ Фамилни и семейни констелации 

За контакт

© 2022. Олга Николаева. Всички права запазени.

Call Now Button