Олга Николаева

Психолог и психотерапевт

                       Щастие

             Увереност

Спокойствие

Начало Психолог Олга Николаева

Олга Николаева

Психолог и психотерапевт

Щастие

Увереност

Спокойствие

Видове терапия

Това е личен терапевтичен процес. Провежда се в индивидуални срещи между терапевта и клиента във връзка с конкретна нужда, трудност или проблем. Продължителността на терапията зависи от целта и търсената промяна в края на процеса.

Основната цел на психотерапията е клиента да реализира в живота си трайна и градивна промяна, носеща му пълноценно живеене в реалността и свързване по здравословен начин със себе си и с другите.

Терапевтичения процес се провежда в група от участници и терапевта. Всеки има възможност да преживява, осъзнава и променя, както свои теми и неща които го вълнуват така и да участва и в процесите на другите, което допълнително обогатява неговия личен процес и опитност.

Някои състоянията,
при които мога да ти помогна

Начало Психолог Олга Николаева

Започни пътя
към твоята промяна

Основната цел на психотерапията е да реализираш в живота си трайна и градивна промяна, която носи пълноценно живеене в реалността и свързване по здравословен начин със себе си и с другите.

Полезно от блога