Какво е психотерапия? Психолог Олга Николаева

Какво е психотерапия?

Psihoterapia1

Каква е основната цел на психотерапията?

Психотерапията е метод на работа в която, се създават условия, помощ и подкрепа клиента да усети, осъзнае и променя вътрешния си свят и съответно вярванията и разбиранията си към външния такъв. 

Процес  който да доведе до трайна и градивна промяна, и реализация в живота на клиента. Която му носи усещане за пълноценно живеене в реалността и свързване по здравословен, и спокоен начин със себе си, и с другите.

Началото на терапевтичния процес започва с осъзнаване на нуждата, проблема, трудността или необходимостта от промяна на нещо в живота на клиента, което съответно е и причината той да достигне до кабинета на терапевта, където бива проведена самата терапия. 

Процес на психотерапията

Процеса е различен за всеки клиент и се провежда по индивидуален за него начин. По време на терапия клиента достига до различни осъзнавания, получаване на яснота за живота си, действията си, както и конкретните причини довели до тях.

Има възможността да намери отговори които търси, да осъзнае и разбере процесите през които минава или е минал, и които са довели до ситуацията или живота му към този момент.

Именно това разбиране за миналите неща му дава възможност да променя (моделира, подобрява, усъвършенства) или да създава нови начини на общуване, на справяне, на живеене.

Всяко опозната и интегрирана новост, е всъщност поредното здраво стъпало на което, да се стъпи по пътя за напред. Пътя е дълъг, но когато има подкрепа времето и усилието не са тежки, и процеса е много по лек, интересен и любопитен.
Какво е психотерапия? Психолог Олга Николаева

Как се случва промяната или трансформацията?

Какво е психотерапия? Психолог Олга НиколаеваЗа да се случи промяната или трансформацията е нужно първо да има защитено пространство, което да създаде усещане за спокойствие и конфиденциалност.

Второ изграждане на доверена връзка между клиента и терапевта. Тази връзка е и основата, за да се реализира и третото ключово условие, клиента да може да си позволи да се обърне навътре към себе си, да може да прояви своята автентичност без страх от отхвърляне, без усещане за вина, срам и др.

Да си позволи да свали маските и защитите, които е носил и още носи, за да може да работи с тях, да ги променя до степен в която се чувства комфортно и спокойно, или дори и да се раздели с някой от тях.

За други клиенти е нужно тъкмо обратното. Да се могат да изграждат защити, да поставят граници и да казват „не“, да отстояват себе си и да изградят вътрешна увереност и стабилност. Да могат да се отдръпват, когато е нужно.

Осезаемо да се раздалечават от другия за да усещат по ясно себе си и своите нужди и желания.

Използват се различни техники и похвати за да се създаде или подсили вътрешната стабилност и увереност в клиента. Да се свърже с ресурсите си и да се довери на собствените си възможности. Да отключи креативността си с което разширява мирогледа си и възможностите за пълноценно живеене и свързване с другите.

Повишава се неговата вътрешна устойчивост и адаптивност, което носи допълнителна увереност и спокойствие в живота му. Да бъде в спокойствие със себе си и случващото се в средата му и света около него.

Прочети още

Каква е продължителността на психотерапията?

Терапевтичния процес изисква време. Време за опознаване, преоткриване, приемане и пренареждане на вътрешния свят на клиента, което се отразява и на външния му такъв. Освен мислите, чувствата и емоциите, това време е нужно и на чисто телесно ниво да се интегрират промените настъпили в клиента. Всяко едно и положително и негативно преживяване в човека се запаметява и в неговото тяло, в мускулите му, в клетките му. 

Какво е психотерапия? Психолог Олга Николаева

Когато човек си спомни за хубави моменти сякаш всичко оживява и той отново ги преживява. Наред с положителните усещания, има и отпускане, една лекота но много често това остава незабелязано. 

При негативните спомени и ситуации е по същия начин. Когато човек си ги припомни се събуждат отминалите отрицателни чувства, усещания и емоции, стягания, блокажи, тревожност, страх и др. още реакции изразени по различен начин чрез тялото му.

По време на терапия, когато се променят мисловни и други модели на поведение, това води и до промяна на телесно ниво, най-често изразени под формата на облекчение, положителни емоции, лекота и др. 

Когато се работи с травми, травматични преживявания, или когато са стари и здраво залегнали в тялото модели, клиента може да има усещания, като умора или дискомфорт (като след тренировка или физическо натоварване), и в последствие да усети спокойствие, отпускане и лекота.

Прочети още

Какво е нужно за процеса?

Какво е психотерапия? Психолог Олга Николаева

За да се разгърне процеса и да се ползва пълния негов потенциал е нужно време поне половин година, година до две години в зависимост от заявката, проблема и нуждата и най-вече колко дълбоко е залегнала тя в живота и историята на клиента. 

Освен  време, е нужно клиента да прояви отдаденост, ангажираност и най-вече вътрешно желание и готовност за работа и промяна. Всеки клиент има лична история и поради това процеса е толкова индивидуален и различен за всеки клиент, съобразен с неговото темпо и възможности.

Доверете ми се, за да се справите със своите проблеми и да намерите изход от трудните ситуации!

Осигурете си професионална помощ и подкрепа.