Individualna terapiya1

Индивидуална Психотерапия

Това е личен терапевтичен процес провеждащ се в отделни лични терапевтични срещи между терапевта и клиента, върху конкретна негова заявка (нужда, трудност, проблем). Продължителността на терапията е различна и зависи от целта, и желаната и търсена промяна в края на процеса.

Провежда се веднъж в седмицата в регулярни терапевтични срещи (сесии) с продължителност 50-55 мин всяка. Провежда се както на живо така и онлайн, в защитено пространство и спазване на конфиденциалност.

По време на сесиите клиента има възможност да види, разбере и да получи много по голяма яснота за въпросите и нещата които го вълнуват и които са ценни за него, било във взаимоотношения, лични възприятия, ситуации, случки, събития в миналото и настоящето и други.

Едно от най-ценните неща, е възможността му самият той да преживее и съответно преработи и промени различни модели на свързване, на мислене, на реакция и др. още в по време на самата сесия чрез различни терапевтични игри, техники, упражнения и други способи.

Това е ценно за клиента, тъй като освен промяната всички тези познания и натрупан опит остават с него като обогатяват възможностите му за леко, спокойно и най-вече пълноценно живеене в реалността, тук и сега.

Индивидуални срещи Психолог Олга Николаева

Доверете ми се, за да се справите със своите проблеми и да намерите изход от трудните ситуации!

Осигурете си професионална помощ и подкрепа.