Grupova Terapia

Групова Психотерапия

Това е терапевтичен процес провеждащ се в група с повече от един участници и терапевт. Всеки от участниците има възможност да преживява и съответно осъзнава и променя, както свои теми и неща които го вълнуват така и да участва и в процесите на другите участници. 

Това допълнително обогатява неговия личен процес и опитност. Специфичните усещания, преживявания и подкрепа, които се създават в групова терапия е много мощно, трансформиращо и същевременно носещо усещането на свързаност и доверие с другите. Това дава здрава основа, спокойствие и стабилност на участниците всеки да може да изяви себе си и своята автентичност и уникалност. 

Работата в терапевтична група предоставя пространство и възможност на всеки от участващите да види и преживее, че е част от групата. Че не е сам и трудностите и проблемите през които минава в живота и ежедневието си, че те са част и от тези през които преминават и другите хора. От своя страна това носи усещане за спокойствие, отпускане, сила, мотивация и свързаност.

Групови срещи Психолог Олга Николаева

Доверете ми се, за да се справите със своите проблеми и да намерите изход от трудните ситуации!

Осигурете си професионална помощ и подкрепа.